Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego

0
368
Herb Miasta Poręba

Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych – garaży stanowiących własność
Gminy Poręba

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz.U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Poręba odwołuje wyznaczony na dzień 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych – garaży stanowiących własność Gminy Poręba. – pięć samodzielnych lokali niemieszkalnych – garaży położonych w budynkach wielorodzinnych w Porębie przy ul. Adama Mickiewicza, usytuowanych na działce o numerze ewidencyjnym 7422/15, obręb Poręba dla której w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00036467/4:

  1. Garaż „A” w budynku przy ul. Mickiewicza 17, o pow. 11,93 m2, cena wywoławcza 8 200,00 zł, wadium 820 zł;
  2. Garaż „A” w budynku przy ul. Mickiewicza 15, o pow. 17,68 m2, cena wywoławcza 12 100,00 zł, wadium 1 210,00zł;
  3. Garaż „B” w budynku przy ul. Mickiewicza 15, o pow. 14,56 m2, cena wywoławcza 10 000,00 zł, wadium 1 000,00zł;
  4. Garaż „A” w budynki przy ul. Mickiewicza 13, o pow. 17,19 m2, cena wywoławcza 11 800,00 zł, wadium 1 180,00 zł;
  5. Garaż „B” w budynku przy ul. Mickiewicza 13, o pow. 14,72 m2, cena wywoławcza 10 000,00 zł, wadium 1 000,00 zł.

Powodem odwołania przetargu są ujawnione nowe okoliczności związane ze stanem prawnym przedmiotowych nieruchomości.
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://www.umporeba, w BIP UM Poręba oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię