INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA JAKOŚCI PALIWA STAŁYCH

0
339
smog

Urząd Miasta Poręba przypomina, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej obowiązuje zakaz spalania paliw takich, jak :

1) węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla
2) muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
3) paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej
niż 15 %,
4) biomasa (drewno) o wilgotności powyżej 20 %.

Jednocześnie informujemy, że od września 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz.1890). Rozporządzenie to określa wymagania jakościowe dla paliw stałych, które mogą zostać dopuszczone do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu paliwa przeznaczone dla gospodarstw domowych i instalacji, o których mowa powyżej, ma obowiązek wystawić każdemu nabywcy świadectwo jakości paliwa stałego. Świadectwo musi zawierać informacje o każdym parametrze wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
W związku z powyższym informujemy, że przy zakupie węgla kamiennego kupujący ma zatem prawo żądać od sprzedawcy wydania wraz z fakturą potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii świadectwa jakości paliwa stałego. Posiadanie takiego dokumentu stanowi dowód posiadania paliwa, które nie jest zakazane do stosowania przez uchwałę antysmogową a ponadto ułatwia proces identyfikacji paliwa w czasie kontroli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię