Informacja

0
378

Informuję, że na ostatniej Sesji Rady Miasta Poręba podjęła uchwałę nr XLVII/294/17 w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia oraz uchwałę nr XLVII/295/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia oraz uchwałę nr XLVII/295/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poręba  w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Przebieg planowanego rurociągu przedstawiają załączniki do tych uchwał. Dnia 27 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie OSP Niwki ul. Kopernika 66 odbędzie się spotkanie informacyjne w powyższej sprawie.

http://bip.umporeba.finn.pl/bipkod/14855962

Zainteresowanych zapraszam !

Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię