Urząd Miasta Poręba - Miasta partnerskie
Miasta partnerskie

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
wynnikim WYNNYKI                            kistelek KISTELEK
Miasto Wynnyki leży na Ukrainie w obwodzie lwowskim, liczy około 7,64 km2 powierzchni. Miasto zamieszkuje około 12 917 tys. mieszkańców. Miasto założone w 1292 r. jako osiedle hodowców winogron. Pod koniec XVIII wieku miasto stało się producentem wyrobów tytoniowych. Swoją siedzibę ma tu lwowska fabryka tytoniowa. W 1940 r. Wynnyki otrzymały prawa miejskie. Znajdują się tu historyczno - krajoznawcze muzeum oraz jezioro - miejsce wypoczynku wśród mieszkańców. W Wynnykach urodził się w 1825 roku polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego II RP - Robert Reyman.

Uchwałą nr XIX/120/08 z dnia 26 lutego 2008 roku nawiązano współpracę partnerką pomiędzy gminami: Poręba (Rzeczpospolita Polska) i Wynnyki (Ukraina) w zakresie:

- Wzajemnego promowania Gmin
- Wymiany kulturalnej młodzieży i mieszkańców Gmin
- Wymiany gospodarczej
- Tworzenia europejskiej tożsamości

Strony porozumienia ustaliły, że jego realizacją dokonywana będzie przy współpracy dwustronnej osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji samorządów. Obydwa miasta w ramach swoich możliwości czynić będą starania w kierunku krzewienia partnerskich stosunków mających budować trwałą przyjaźń, współpracę pomiędzy mieszkańcami obu miast. Wzajemna współpraca odnosić się będzie w szczególności do:

- wymiany informacji na temat historii miast, życia ich mieszkańców funkcjonowania instytucji, organizacji i stowarzyszeń
- wymiany delegacji władz miasta
- wymiany kulturalnej, wizyt wzajemnych mieszkańców, grup młodzieży, seniorów drużyn sportowych
- wycieczek szkolnych
- organizacji rozgrywek i turniejów sportowych

Oby dwa miasta zapewniają swoim organizatorom społecznym chcącym utrzymać przyjacielskie kontakty pomoc przy organizacji współpracy. Konkretnie formy współpracy i wymiany będą w miarę potrzeb uzgadniane pomiędzy dwoma miastami.
  Miasto Kistelek leży w południowej części Węgier. Liczy ponad 7 tys. mieszkańców. Główną atrakcją miasta z wyjątkową fauną i florą wraz ze stanowiskami ptaków, gaj jałowca i rzeki Cisy, to ekoturystyka. Tradycyjnymi imprezami miasta są: Sery i gastronomia Festival, święto zbiorów, konkursy International taniec, rękodzieło Starego w Muzeum Życia, Wystawa Rolnictwa.

W dniu 21 czerwca 2009 roku podpisano list intencyjny pomiędzy miastami Kistelek (Węgry) i Poręba (Rzeczpospolita Polska) w celu nawiązania kontaktów partnerskich. Miasta będą dążyły do rozwijania i wspierania spotkań między mieszkańcami, samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami, w szczególności na polu kultury, nauki, sportu, turystki i gospodarki, poznania tradycji oraz pogłębiania przyjaźni obu narodów.

16 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Porębie podpisano umowę partnerską - w rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy węgierskim miastem Kistelek i miastem Poręba. Umowę podpisali Burmistrz Poręby, Marek Śliwa i Wiceprezydent Kistelek, Darabos Gabor. W umowie zapisano, że miasta Kistelek i Poręba będą dążyły do rozwijania oraz wspierania spotkań między mieszkańcami, samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami obu miast, w szczególności na polu kultury, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Wspólne spotkania winny prowadzić do wzajemnego poznania tradycji oraz pogłębiania przyjaźni obu narodów.
logo