Historyczny moment dla Poręby: radni jednomyślni w sprawie budżetu

0
778
budżet

15 głosów „za”, nikt przeciwko i nikt wstrzymujący się od głosu. Tak zakończyła się poniedziałkowa sesja Rady Miasta Poręba. Jej tematem był budżet miasta na 2019 rok, który został przyjęty jednomyślnie. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Porębscy Radni w poniedziałek 17 grudnia zagłosowali jednomyślnie. Zarówno za budżetem miasta na zbliżający się wielkimi krokami 2019 rok, jak i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2031. To bardzo ważny, wręcz historyczny moment dla Poręby.

Łatwo nie było, ale Poręba odniosła sukces
W grudniu pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu dla Poręby na 2019 rok wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Przypomnijmy; w 2016 roku – w momencie, gdy nad naszym miastem zawisła groźba bankructwa – Izba wezwała gminę do przygotowania i wdrożenia programu naprawy finansów. Ciężar takiego zadania spadł na barki burmistrza Ryszarda Spyry. – Udało się, sytuacja finansowa jest już stabilna, a pozytywna opina RIO bez uwag i zastrzeżeń to dla miasta olbrzymi sukces – podkreśla dziś burmistrz Spyra.

Dochody wyższe od planowanych wydatków
W uzasadnieniu do uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaznacza, że jej skład orzekający dokonał analizy przedłożonego przez burmistrza Poręby projektu uchwały budżetowej na 2019 rok (wraz z materiałami informacyjnymi do uchwały). W projekcie tym zaplanowano dochody gminy w wysokości 34 584 206,67 zł (w tym dochody bieżące wynoszące nieco ponad 29,1 mln zł), wydatki zaś w kwocie 34 566 650,17 zł (bieżące wynoszą ok. 28, 7 mln zł). Widać zatem wyraźnie, że zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących (dokładnie o kwotę 436 592,10 zł), a zatem spełniony został wymóg wnikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych- powstała tzw. nadwyżka operacyjna.
Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 17 556, 50 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ostatnia spłata pożyczki
Przypominamy, że pożyczka z Funduszu – ze względu na niskie oprocentowanie – nie została objęta restrukturyzacją długu poprzez emisję obligacji komunalnych, a w roku 2019 przypada jej ostatnia spłata.
– Podsumowując; dwie pozytywne opinie naszego nadzoru finansowego – Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – świadczą o tym, iż Poręba zakończyła Program Postępowania Naprawczego pełnym sukcesem – podkreśla z dumą burmistrz Spyra.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię