Gwarantem istnienia narodu jest pamięć o jego przeszłości i bohaterach

0
338
Poręba

26 kwietnia w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ogrodzie Urzędu Miasta Poręba zostały posadzone trzy dęby, mające upamiętniać wydarzenia sprzed stu laty, kiedy to Polska odzyskała utraconą na 123 lata tożsamość na skutek rozbiorów.

W wydarzeniu wzięli udział: burmistrz miasta Poręba Ryszard Spyra, skarbnik miasta Joanna Mucha, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Kasprzak, radne Rady Miasta Poręba Elżbieta Kołodziej, Ewelina Janeczek oraz Barbara Gola, dyrektor SP1 Iwona Muskalska, dyrektor SP2 Małgorzata Dychus, dyrektor Zespołu Szkół Beata Mędrecka -Bańka, p. o. dyrektora Przedszkola Miejskiego Aneta Sulińska, kierownik Posterunku Policji w Porębie asp. szt. Tomasz Kmita, prezes OSP Poręba II – Górka Jarosław Nowak, kierownik MOPS Małgorzata Szewczyk, prezes MPWiK Mariusz Grabarczyk, kierownik Świetlicy Środowiskowej Edyta Lora – Bijak, Ewa Olszańska – Rok, Wonisław Pałucha – wiceprezes Stowarzyszenia Ogrodowego im. Adama Mickiewicza w Porębie, Zdzisław Kluźniak z Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Niwczanki”, harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz młodzież z Zespołu Szkół w Porębie.

Po przywitaniu uczestników głos zabrał burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę upamiętniania wszelkich zdarzeń z przeszłości ojczyzny. Mówił o tym, że posadzone drzewa będą towarzyszyły następnym pokoleniom, kiedy nas już nie będzie. Będą świadczyły o szacunku naszej małej, lokalnej, porębskiej społeczności do przeszłości. Zwrócił również uwagę na symbolikę wybranego miejsca poprzez skojarzenie z samorządnością, której ówcześni Polacy pragnęli.

Podczas uroczystości posadzenia drzewek wartę honorową pełnili harcerze.
Przewodnicząca Komitetu ds. obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości – Elżbieta Kołodziej serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta, który objął patronatem wszystkie imprezy organizowane w ramach obchodów oraz wszystkim uczestnikom za ich obecność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię