Działaj Lokalnie – startuje nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

0
129

Centrum Inicjatyw Lokalnych po raz ósmy ogłasza nabór wniosków  dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Pula do rozdania wynosi 41 800 tysięcy złotych.

„Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego realizuje go Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 41 800 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych. 

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
z terenu gmin Irządze, Koziegłowy, Ogrodzieniec, Pilica, Poraj, Poręba, Włodowice.

W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. W tej edycji wszystkie projekty powinny dotyczyć walki z epidemią i/lub przeciwdziałania jej negatywnym skutkom.**

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu trwa od 15 maja do 15 czerwca br. i będzie się odbywać drogą elektroniczną poprzez generator wniosków na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl. 

 W każdej gminie objętej konkursem odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać więcej informacji na temat „Działaj Lokalnie”. Na stronach internetowych gmin pojawią się przygotowane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych materiały szkoleniowe. W przypadku gmin, które wybrały tradycyjną formę szkolenia, informacje
o spotkaniach będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych gmin i stronie http://cil.org.pl/   Będą również udzielane konsultacje.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14b w Zawierciu, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem
e-mail hac@cil.org.pl w godz od 8:00 do 14:00  oraz na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/

Do pobrania regulamin oraz wzór wniosku.

* walka z epidemią (projekty 2-3 miesięczne) oznacz działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe;

* przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii (projekty 3-6 miesięczne) mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Obowiązki promocyjne wynikające z realizacji projektu:

A.    Dotowany zobowiązany jest do promowania Projektu w różnych mediach (tradycyjnych i/lub społecznościowych), na każdym etapie jego realizacji.

W szczególności zamieszczania artykułów na stronach internetowych, przesyłania informacji do lokalnej prasy w tym przesłania co najmniej 2 artykułów do Centrum Inicjatyw Lokalnych. Należy pamiętać o podaniu źródła finansowania i zamieszczeniu logo zgodnie
z punktem B

B.    Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce: oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL w Zawierciu i Gminę partnerską (gmina na terenie której jest realizowany projekt). Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu „Działaj Lokalnie IX” przekazanym przez Darczyńcę drogą elektroniczną oraz logotypami CIL i Gminy partnerskiej.

C.    Dotowany zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Darczyńcy dokumentację zdjęciową i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji Projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących programu, wykorzystanie w opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz umieszczenie na stronach internetowych ARFP www.filantropia.org.pl, www.dzialajlokalnie.pl i PAFW www.pafw.pl. Treść oświadczenia Darczyńca przekaże Dotowanemu drogą elektroniczną.

D.    Dotowany zobowiązuje się do informowania Darczyńcy o najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją Projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Szczególnie zależy nam na wydarzeniach, działaniach, które mają niewątpliwy potencjał medialny. Bardzo zależny nam na pokazywaniu w regionie efektów Państwa działań dlatego będziemy oczekiwać zaproszenia przedstawicieli Centrum Inicjatyw Lokalnych i Gmin Partnerskich na wydarzenia realizowane w ramach projektu.

E.    Dotowany będzie brał udział w spotkaniach służących wymianie doświadczeń organizowanych przez Darczyńcę.

WZÓR WNIOSKU O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „DZIAŁAJ LOKALNIE 2020” DLA GMIN: IRZĄDZE, KOZIEGŁOWY, OGRODZIENIEC, PILICA, PORAJ, PORĘBA, WŁODOWICE.

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię