Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

0
418
Dotatacja azbest

Uprzejmie informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w 2018 roku.

Uzyskanie dofinansowania będzie dotyczyło zadań, które zostaną zrealizowane do 30 września 2018 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko potwierdzony kartą przekazania odpadów, a ponadto zadania te nie mogą być rozpoczęte przed podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Poręba a WFOŚiGW w Katowicach.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 5),w godzinach pracy Urzędu, w celu złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Wnioski należy składać do dnia 20 marca 2018 roku.

Druk wniosku oraz druk „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, będącej jednym z wymaganych załączników do wniosku, są dostępne w Urzędzie Miasta Poręba (pok. nr 5) lub na stronie internetowej www.umporeba.pl. Informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 203 (osoba do kontaktu: Renata Otręba).

Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

  • Wniosek o udzielenie dotacji – ZOBACZ PDF
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – ZOBACZ PDF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię