W czym Porębie pomoże Unia Europejska?

0
816

W czym Porębie pomoże Unia Europejska?

Choć jesteśmy niewielką gminą, wiemy jak przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie naszych pomysłów z funduszy unijnych bądź puli innych instytucji zewnętrznych. Sprawdźcie, ile pieniędzy możemy zyskać. 

Urząd Miasta w Porębie przygotował wykaz projektów realizowanych bądź zgłoszonych do dofinansowania. – Lista jest długa, co świadczy o tym, że umiemy radzić sobie z instrumentami unijnymi. Wiemy także, jak wnioskować o pomoc ze strony innych zewnętrznych podmiotów i jak korzystać z różnych programów w tym zakresie – podkreślają urzędnicy.

Sprawdźcie, ile wniosków złożono i jakie aktualnie Poręba ma szansę zrealizować:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do internetu w Gminie Poręba” w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła –  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakup laptopów niezbędnych do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Porębie w wysokości 59 999,81 zł.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu „W zgodzie z naturą” – oznakowanie ścieżki dydaktyczno, przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim w Porębie” ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Projekt w trakcie realizacji. Koszt zadania: 35 061 zł. Wysokość dotacji: 25 686 zł. Wkład własny: 9 375 zł.

3. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ul. Roździeńskiego i ul. Wiejskiej w Porębie”. Kwota zadania 4 362 898 zł. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy, o której mowa powyżej.

4. Wniosek o dofinansowanie projektu „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń MOSiR w Porębie pełniących funkcję kulturalną” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek na etapie oceny. Wnioskowana kwota: 35 895 zł.

5. Wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, cel szczegółowy nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Wniosek na etapie oceny. Wnioskowana kwota dotacji: 72 952 zł. Środki własne: 18 238 zł. Koszt całkowity zadania: 91 190 zł.

6. Wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego projektu „Nasz talent naszym dopalaczem” w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku”. Wniosek na etapie oceny. Wnioskowana kwota: 40 000 zł.

7. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowatorska edukacja w Gminie Poręba”.  Wnioskodawca Gmina Poręba, wnioskowane dofinansowanie: 262 212,75 zł, wydatki kwalifikowane: 291 347,50 zł. Wniosek na etapie oceny.

8. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Lider projektu: Gmina Zawiercie. Wnioskowane dofinansowanie całego projektu: 53 056 897,98 zł, wydatki kwalifikowane całego projektu: 63 923 973,47 zł.

9. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”. Wnioskodawca Gmina Poręba, wnioskowane dofinansowanie: 244 687,50 zł, wydatki kwalifikowane: 271 875,00 zł.  

Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT-ów (w tym przypadku gmina czeka na wyniki konkursów, wnioski są bowiem na etapie oceny):

1. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Porębie. Etap I i etap II” – Wnioskodawca MPWiK Sp. z o.o., wnioskowane dofinansowanie: 801 056,73 zł, wydatki kwalifikowane: 843 217,61 zł.

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – Wnioskodawca MPWiK Sp. z o.o., wnioskowane dofinansowanie: 7 056 824,20 zł, wydatki kwalifikowane: 7 428 236 zł.

3. „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – Wnioskodawca Gmina Poręba, wnioskowane dofinansowanie: 403 609,66 zł, wydatki kwalifikowane: 474 834,90 zł.

4. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie” – Wnioskodawca Gmina Poręba, wnioskowane dofinansowanie: 275 710,25 zł, wydatki kwalifikowane: 324 365,00 zł.

Inicjatywy dofinansowane z budżetu gminy Poręba, które zostały zrealizowane w 2019 roku

1. Miejski Klub Sportowy „Poręba”, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Poręby przez Miejski Klub Sportowy w Porębie, dofinansowanie w kwocie: 46 000 zł.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”, Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży,   8 000 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie-Niwkach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Akcji!,  dofinansowanie w kwocie: 3 000 zł.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie II, Wakacyjne szkolenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,  dofinansowanie w kwocie: 2 200 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie,  dofinansowanie w kwocie: 1 500 zł

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie „Dwójka z Górki”, Jesienne spotkania z jazzem-cykl koncertów z Małą Akademią Jazzu pt. „Podróże dookoła świata”,  dofinansowanie w kwocie: 2 000 zł

7. Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” w Zawierciu, Rodzinne spotkania terapeutyczne,  dofinansowanie w kwocie: 2 000 zł

8. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Koło nr 42 Poręba, Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Poręba,  dofinansowanie w kwocie:  1 300 zł 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię