Ogłoszenie Burmistrza Miasta Poręba o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem samodzielnych lokali niemieszkalnych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Poręba o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem samodzielnych lokali niemieszkalnych - garaży stanowiących własność Gminy Poręba. Zobacz załączniki PDF: OGŁOSZENIE 1.1 ...

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poręba.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną składającą się z dwóch działek o nr ewid.: 13525/43 i 13525/44 o łącznej powierzchni 76 m. Szczegóły znajdują się...
- Advertisement -

POPULARNE

ZOBACZ RÓWNIEŻ