Dokumenty planistyczne

Treść w przygotowaniu.

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów....
video

Osiedle na Stoku

Herb Miasta Poręba

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ogłoszenie - zobacz zarządzenie - zobacz

PGNiG Gazoprojekt – informacja

zobacz pismo
Herb Miasta Poręba

Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych - garaży stanowiących własność Gminy Poręba Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o...

Przez nasze miasto pobiegnie rurociąg

Redukcja spalin, ograniczenie ruchu ciężarówek po gminny drogach, a także bezpieczeństwo paliwowe. To najważniejsze skutku planów budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Pobiegnie także...
- Advertisement -

POPULARNE

ZOBACZ RÓWNIEŻ