Dokumenty planistyczne

Treść w przygotowaniu.

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów....
Herb Miasta Poręba

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ogłoszenie - zobacz zarządzenie - zobacz
video

Osiedle na Stoku

- Advertisement -

POPULARNE

ZOBACZ RÓWNIEŻ