Budynki się rozeszły. Teraz siedzibę OSP trzeba będzie klamrować

0
551
OSP

Czekał na to latami, ale poprzednie ekipy rządzące do remontów się nie paliły. Teraz modernizacja budynku OSP 1 przy ul. Wojska Polskiego 7 w Porębie to już konieczność. Na szczycie zawierającego szereg pozycji planu remontowego znalazło się klamrowanie odspojonych od głównego budynku pomieszczeń garażowych.

Obiekt nie był remontowany od wielu lat, więc skutki łatwo sobie wyobrazić. Ulokowana w centrum Poręby siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej wymaga kapitalnego remontu. I choć – jak wielokrotnie zaznaczał burmistrz Poręby Ryszard Spyra – gmina doceniając zaangażowanie strażaków w służbę mieszkańcom, chętnie wyremontowałaby budynek OSP przy ul. Wojska Polskiego 7 szybko i w całości, nie było możliwe jednorazowe przeznaczenie tak dużych nakładów finansowych na ten cel. Miasto ma wiele zobowiązań, dlatego remont budynku został podzielony na etapy.

Strażakom na głowy już nie cieknie
Pierwszy etap mamy już za sobą. Lista prac była długa. Rozpoczął ją demontaż niemal połowy nadszarpniętego zębem czasu pokrycia dachu. Ekipa remontowa wymieniła lub – tam, gdzie było to możliwe – wzmocniła zniszczone krokwie i kleszcze, zamontowała izolację z folii, a na koniec blachę trapezową. W pierwszym etapie prac założono również nowe rynny i rury spustowe.

Wilgoć bez prawa wstępu
To jednak nie koniec. W harmonogramie pierwszego etapu remontu budynku OSP znalazły się także: wymiana stolarki okiennej, montaż luksferów w części wieży, demontaż i montaż instalacji odgromowej, rusztowania zewnętrzne oraz uzupełnienie tynku zewnętrznego. Zgodnie z założeniami część budynku od strony północnej (tu ściany były zawilgocone i przemarzały) została ocieplona. Wykonawca prac wykonał również izolację przeciwwodną tarasu, ułożył na nim płytki gresowe. W planie jest też wykonanie tynków cienkowarstwowych oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic z ociepleniem. Podsumowując; zakończony w tym roku pierwszy etap napraw w budynku OSP kosztował gminę 214 tys zł.

Klamrowanie to konieczność
Budynek wymaga jednak znacznie większych nakładów inwestycyjnych aniżeli już poniesione. – Przewidywane dalsze prace remontowe kosztować będą około 200 tys zł. – szacują przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie. Okazuje się bowiem, że garaże dobudowane do głównego budynku OSP nie zostały odpowiednio zespolone i z biegiem czasu zaczęły się… odspajać. Konieczne będzie zatem tzw. klamrowanie. Obiekt nie posiada także odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych, dlatego ściany piwnic są zawilgocone i zagrzybione. Inspekcja budowlana wykazała również braki w wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych. Konieczne będzie zatem wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian.

Bramy zostaną zabezpieczone
To jednak nie koniec. W złym stanie jest instalacja elektryczna. Ściana zewnętrzna ma przebicia i grozi porażeniem. – Dostawca ciepła do celów grzewczych wymieni całkowicie skorodowane przyłącze do wymiennika, ale pozostały fragment trzeba uzupełnić we własnym zakresie – podkreślają urzędnicy. Przypominają, że częściowo naprawione zostały już ościeża bram garażowych. Teraz, w drugim etapie prac, zostaną zabezpieczone narożnikami tak, by wozy bojowe ich nie uszkadzały.

Instalacja odgromowa do pilnej poprawki
Budynek OSP wymaga również dodatkowego zabezpieczenia związanego z warunkami atmosferycznymi. Okazało się bowiem, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami stan instalacji odgromowej podziemnej (w zakresie robót remontowych znalazła się tylko instalacja odgromowa na dachu, bez uziomu) w kilku punktach jest niezgodny z przepisami. Jak stwierdził nadzór budowlany, wynika to prawdopodobnie z faktu, że w przeszłości nie były wykonywane pomiary skuteczności uziomu. W związku z czym należy teraz naprawić dawne błędy, by bezpiecznie użytkować budynek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię