COVID-19_ Informacja Burmistrza Miasta Poręba

0
691

Informacja
Burmistrza Miasta Poręba

Mając na uwadze stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne informuję, iż wszelkie służby na terenie Powiatu Zawierciańskiego są postawione w stan szczególnej gotowości. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Burmistrz Miasta Poręba wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

EDUKACJA I OPIEKA DZIECIĘCA
W odniesieniu do informacji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych odbędą się działania opiekuńcze. W odniesieniu do decyzji Wojewody Śląskiego, żłobki i kluby malucha będą nieczynne od 12 marca br. do odwołania.

KULTURA
Od dnia 11 marca br. odwołane pozostają także wszystkie zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie. Decyzją Burmistrza Miasta Poręba do odwołania zawieszona zostaje pozostała działalność kulturalna w mieście w zakresie zajęć dydaktycznych sekcji artystyczno – kulturalnych, organizacji spotkań i koncertów. Burmistrz Miasta Poręba apeluje do właścicieli obiektów rozrywkowych o rezygnację z organizacji imprez i spotkań skupiających większą ilość osób w pomieszczeniach zamkniętych.

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA
Burmistrz Miasta Poręba w zakresie pomocy społecznej zaleca:
ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów,
zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic oraz wszelkich obiektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
ograniczenie wyjść na zewnątrz pracowników pomocy społecznej, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

SPORT
W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Wszelkie rozgrywki i zajęcia sekcji sportowych klubów i stowarzyszeń oraz wynajmy obiektów sportowych winny zostać zawieszone.

URZĄD MIASTA PORĘBA – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
Urząd Miasta Poręba (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji, jednak:
została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu – w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
pracownicy Urzędu Miasta Poręba ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:
Apelujemy o ograniczenie do minimum zakupów w dużych skupiskach ludzkich takich jak targowiska, galerie handlowe i zakupy w godzinach konsumenckich szczytów.
Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa. Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych.
Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu (tel: 32 672 34 91, ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie). Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.
Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.
Noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa). Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię