Kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

0
831
kanalizacja

Burmistrz Miasta Poręba

informuje

Od dnia 4 lutego 2020 r. zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności.

Kontrola zostaną objęte posesje przy następujących ulicach:

Górnośląska, Kryniczna, Kolejowa, Przełęcz, Stolarska,

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób.

Kwestię nieczystości ciekłych jak i częstotliwość ich wywozu normuje Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Poręba zgodnie z którym w świetle §  16:

Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą
z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są niżej wymienione przedsiębiorstwa:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

42-480 Poręba, ul. ks. F. Pędzicha 12

tel. 32 67 71 162 www.mpwikporeba.pl

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

tel. 32 672 34 81 www.zgkzawiercie.pl

  1. Ireneusz Plech

42-470 Siewierz, ul. Bema 65

tel.603 113 655

W świetle art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekami pochodzącymi z tych zbiorników. 

Informacja kontrola.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię