70 lat ROD im A. Mickiewicza w Porębie!

0
466

W tym roku minęła 70 rocznica powstania Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Adama Mickiewicza w Porębie.
Z kroniki dowiadujemy się, że w czerwcu 1947 roku powstały w Porębie ogródki działkowe, które podzielono na 154 działki. Wśród założycieli widnieją nazwiska Jana i Wiktora Drabków, Stanisława Heflika, Pawła Kuci, Jana Pędzika, Stefana Kobińskiego, Czesława Nowaka i Bolesława Szczepanika, który był pierwszym prezesem.
W ówczesnym czasie ogrody działkowe doczekały się dekretu (1946 r.), uzyskując bardzo wysoki status społeczny i określone zostały jako „urządzenia użyteczności publicznej”. W dniu 31.12.2014 r. powstało Stowarzyszenie Ogrodowe im. Adama Mickiewicza uzyskując osobowość prawną, oraz wpis do KRS Stowarzyszeń, a także przejęło obowiązki prowadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza w Porębie. Kolejnymi Prezesami byli: Stefan Kobiński, Kazimierz Paprocki, Marian Drabek, Paweł Setman, Paweł Jaskólski, Tadeusz Poźniak, Bronisław Chadrych, Tadeusz Kot, Wonisław Pałucha, Wiesław Pańczyk, Zbigniew Skrzypczyk a od 2013 roku Michał Jankowski.
Na uroczysty jubileusz połączony z Dniem Działkowca w dniu 26 sierpnia przybyło ponad 100 działkowców a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicestarosta Zawierciański Bogusław Piotrowski, Burmistrz miasta Poręba Ryszard Spyra, Prezes LGD Perła Jury Cezary Barczyk, Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu Paweł Abucki, Skarbnik miasta Joanna Mucha, radni Rady Miasta: Zofia Gocyła i Agnieszka Andrzejewska a także przedstawiciele Stowarzyszeń Ogrodowych z Zabrza i Jaworzna.Okolicznościowe statuetki przyznano dla byłych i obecnych działaczy: Jarosława Sikory, Mariana Drabka, Daniela Drabka, Bronisława Chadrycha, Zbigniewa Skrzypczyka, Wonisława Pałuchy, Michała Jankowskiego, Tadeusza Kota, Moniki Drabek, Anny Grabiś, Mieczysława Roka, Anny Wawrzynkiewicz, Waldemara Kleczkowskiego i Teresy Stachowiak.
Wręczono też podziękowania dla sponsorów: Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Urzędu Miasta w Porębie, LGD Perła Jury, CIL w Zawierciu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie i radnej Zofii Gocyła. Burmistrz Ryszard Spyra przekazał dyplomy dla: Włodzimierza Szczerby, Adama Orędarza, Ryszarda Gajka, Kazimierza Rubina, Krystyna Madeja, Ryszarda Sołowieja, Ireny Pokarskiej, Henryki Czarneckiej, Anny Grabiś, Wonisława Pałuchy i Mieczysława Roka. Celem powstania ogrodów działkowych była pomoc najbiedniejszym – wspominają najstarsi działkowcy – Działka stwarzała warunki do produkcji owoców i warzyw, na potrzeby rodziny. Niezależnie od produkcji żywności ogrody działkowe stwarzały warunki do wypoczynku i integracji rodzin. Spełniały też wiele pożytecznych funkcji jak przywracanie przyrodzie i człowiekowi nieużytków i terenów zdegradowanych oraz kształtowanie zdrowego środowiska człowieka. ROD w Porębie podczas swojej 70- letniej działalności odnosiło wiele sukcesów.
W gablotkach świetlicy stoją puchary za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie o miano najaktywniejszego ogrodu w rejonie Tarnowskie Góry, do którego należały ROD im. Adama Mickiewicza w Porębie. Ściany zdobią dyplomy i podziękowania przyznane przez CRZZ w Warszawie i w Katowicach, a także przez Wojewódzki Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych. W kronice widnieją liczne zdjęcia z organizowanych wystaw swoich plonów, imprez dla dzieci a także prac społecznych. Obecnie mamy 265 działek zlokalizowanych na trzech terenach A, B, C o łącznej powierzchni 11,5 ha – mówi wiceprezes ROD im. Adama Mickiewicza w Porębie Wonisław Pałucha.
Przebywając na działce pożytecznie wykorzystuje się wolny czasz z korzyścią dla zdrowia, w gronie najbliższych. Działki są miejscem odpoczynku po pracy i oazą spokoju dla emerytów i rencistów dając zdrowe i nieskażone plony. Dają ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej zabawy. Posiadamy świetlicę „Anatol” z dużą salą i kuchnią, w której organizowane są imprezy rodzinne i okolicznościowe. Działkowcy to jedna wielka rodzina, skupiająca rożne grupy społeczne. Ogrody działkowe, to nie tylko źródło warzyw, owoców i kwiatów, ale również miejsce wypoczynku i rekreacji, spotkań rodzinnych oraz miejsce zabaw i integracji naszej społeczności. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Adama Mickiewicza w Porębie wraz z działkowcami prowadzi systematyczną pracę w zakresie dbałości o wygląd i wizerunek tej oazy zieleni i zdrowia.
Aktualnie Zarząd działa w Składzie: Prezes Michał Jankowski, Wiceprezes Wonisław Pałucha, Sekretarz Anna Wawrzynkiewicz, Skarbnik Anna Grabiś, członkowie Zarządu: Mieczysław Rok, Grzegorz Mucha, Waldemar Kleczkowski i Teresa Stachowiak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię