15 radnych „za”. Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

0
805

To była ważna sesja Rady Miasta Poręba. Radni w miniony poniedziałek jednomyślnie udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Wcześniej zaś przegłosowali uchwałę o wotum zaufania. Oznacza to, że włodarz naszego miasta sprawnie gospodaruje majątkiem gminy.

Zagłosowali jak jeden mąż. W poniedziałek 24 czerwca, podczas sesji Rady Miasta Poręba, radni udzielili absolutorium burmistrzowi Ryszardowi Spyrze.

Czym jest absolutorium? To nic innego jak akceptacja wykonania budżetu miasta. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany przedstawić radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Co ważne; jednocześnie sprawozdanie finansowe przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu wydaje opinię na ten temat.

W przypadku Poręby, opinia ta była pozytywna. Następnie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok przyglądała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta Poręba. Ta też wyraziła swoją aprobatę w tym zakresie. Nie dziwi zatem fakt, że za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Spyrze zagłosowało 15 radnych. Słowem; wszyscy porębscy radni.

To jednak nie wszystko. Zanim doszło do udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały udzieli burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Całej poniedziałkowej sesji przyjrzeć można się raz jeszcze. Przypominamy bowiem, że na stronie Urzędu Miasta w Porębie (www.umporeba.pl) znajduje się transmisja z sesji na żywo.

Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

Wykaz głosowań radnych:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię